banner chính
banner chính
banner chính
Banner
Banner chính
Banner chính
Banner chính
Banner chính

Đặt phòng online

Đặt phòng
Trả phòng
Số phòng
Người lớn

Phòng nổi bật

Superior Double Room

Giá từ 1.100.000 VNĐ

Deluxe Double Room

Giá từ 1.400.000 VNĐ

Thong ke

Cozy Double Room

Giá 1 đêm: 1.000.000 VNĐ

Số người tối đa: 2

Cozy Twin Room

Giá 1 đêm: 1.200.000 VNĐ

Số người tối đa: 2

Superior Double Room

Giá 1 đêm: 1.100.000 VNĐ

Số người tối đa: 2

Superior Twin Room

Giá 1 đêm: 1.300.000 VNĐ

Số người tối đa: 2

Deluxe Double Room

Giá 1 đêm: 1.400.000 VNĐ

Số người tối đa: 2

Deluxe Twin Room

Giá 1 đêm: 1.500.000 VNĐ

Số người tối đa: 2

Suite City View

Giá 1 đêm: 1.600.000 VNĐ

Số người tối đa: 2